Naast dat u allerlei verzekeringen kan afsluiten om materiele risico’s kan verzekeren kunt u ook voor u zelf verzekeringen afsluiten om hier bepaalde risico’s af te dekken. De bekendste voorbeelden van persoonsverzekeringen zijn waarschijnlijk de zorgverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering maar er zijn meer verzekeringen beschikbaar voor andere soorten risico’s.

Zo zou u bijvoorbeeld in het geval van een geschil juridische hulp kunnen krijgen middels de rechtsbijstandsverzekering. Naast dat deze bijvoorbeeld modules verkeer en wonen heeft bestaat er ook bijvoorbeeld de module consument. Deze module biedt bijvoorbeeld hulp bij familieconflicten als de erfenis, adoptie of het erkennen van kinderen. Daarnaast heeft u bijvoorbeeld ook dekking voor conflicten met betrekking tot een echtsscheiding hier is een speciale losse mediation module voor binnen de rechtsbijstandsverzekering.

Daarnaast zou u ook kunnen overwegen om een ongevallenverzekering af te sluiten als persoon. Deze biedt dekking bij overlijden of bij blijvende invaliditeit. In het geval van overlijden zal het middels een vastgestelde som worden uitgekeerd en bij blijvende invaliditeit op basis van de gliedertaxe tabel.