De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (de AVP of WA) dekt aansprakelijkheid voor onbedoelde materiële schade of letselschade aan derden. Een veel voorkomende schade is dat bijvoorbeeld uw zoon een bal door de ruit van uw buurman schiet of uw buurman over een los liggende snoer bij u thuis struikelt. In beide scenario´s komen er materiële en letselkosten bij kijken, dit zal vergoed worden door de aansprakelijkheidsverzekering.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (kortweg AVP) dekt de aansprakelijkheid van jou en je mede-verzekerden voor schade aan personen (letselschade) en spullen (materiële schade).

De AVP, niet te verwarren met de wettelijke verplichte WA-verzekering voor autorijders, biedt dekking bij schuld- en risicoaansprakelijkheid.

  • Schuldaansprakelijkheid: Bij zelf veroorzaakte schade. Bijvoorbeeld als een winkelruit breekt doordat je fiets ertegenaan valt.
  • Risicoaansprakelijkheid: Je hebt zelf geen schuld aan de schade, maar die wordt je wel toegerekend. Bijvoorbeeld als je hond tijdens een wandeling onverwacht een jogger bijt. Of als een losliggende dakpan van je huis op een voorbijganger valt zonder dat het stormt.

Ben je aansprakelijk voor de schade, dan zijn ook de gevolgschades (die eruit voortvloeien) gedekt.