Een trotse eigenaar van een nieuwe motor moet minimaal een Wa verzekering hebben. Deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die wordt veroorzaakt aan derden. De Wa verzekering is dus de minst uitgebreide verzekering en dus ook de goedkoopste motorverzekering die je kunt afsluiten. Voor het afdekken van schade door de onderstaande gebeurtenissen, moet u een Wa+/beperkt casco verzekering afsluiten.

  • brandschade
  • diefstal en inbraak
  • stormschade
  • Schade aan je helm en motorkleding 

Wilt u ook schade door vandalisme of eigen toedoen gedekt hebben, dan moet u een verzekering afsluiten met een allrisk/volledig casco dekking. Dit zal met name interessant zijn voor nieuwe of jonge motoren met nog een hoge dagwaarde.

Naast de standaardmotoren is er ook een motorverzekering speciaal voor trikes. Deze gemotoriseerde driewielige voertuigen verschillen met een normale motor doordat de voorkant een motor is en de achterkant meer op een auto lijkt waardoor er qua verzekering echt een maatwerkproduct voor benodigd is. Mocht u hier vragen over hebben dan informeren wij u graag over de motor- of trikeverzekering.